הלוואות מרכז תע"צ

הלוואות מרכז תע"צ מהקרן המיוחדת:

 

מטרת ההלוואה

סכום (בש"ח)

תקופת ההחזר

 דיור - רכישת דירה ראשונה

 עד 37,000

 120 חודשים

 הרחבת דירה

 עד 20,000

 120 חודשים

 שיפוץ דירה

 עד 10,000

 72 חודשים

 החלפת דירה (אחת בשניה)

 עד 27,000

 120 חודשים

שכר דירה

 עד 4,000

 18 חודשים

 סיוע להורים בדירה/בית אבות

 עד 9,000

 72 חודשים

 תשלום שכר דירה (3 חודשים מראש)

 עד 4,000

 18 חודשים

 נישואין עובד/ת / נישואי ילד/ה

 עד 12,000

 72 חודשים

 הולדת בן/בת

 עד 10,000

 24 חודשים

 בר/בת מצווה

 עד 7,500

 24 חודשים

 צרכים אישיים

 עד 8,000

 48 חודשים

הלוואות מרכז תע"ץ למקרים רפואיים חריגים

 עד 20,000

 120 חודשים

 

  • אחוז הריבית הינה בהתאם לקביעת החשב הכללי ומתעדכנת מעת לעת.

בנוסף, כל עובד זכאי לקבל מספר הלוואות במקביל בהתייחס לוותק היותו עובד צה"ל כדלהלן:

  וותק בשנים - כעובד צה"ל   

  מס' הלוואות במקביל 

2-4

1

4-6

עד 2

7-8

עד 3

מעל 8

עד 4

 

תנאי ההלוואות:

  • הלוואות בתנאי פרעון של עד 24 חודש - הלווה רשאי לבחור מסלול של ריבית קבועה או ריבית משתנה.
  • הלוואות בפרעון של מעל 24 חודש - הריבית משתנה, בהתאם למכרז בנק אוצר החייל

חזור לתחילת המסמך

עבור לתוכן העמוד