בנק אוצר החייל לעובדים וגמלאים

 עד 150,000 ש"ח

תקופת ההלוואה

 % הריבית לקוחות שאר הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

עד 60 חודשים

 פריים + 2.5%

פריים + 2%

 עד 84 חודשים

 פריים + 3%

פריים + 2.5% 

עד 96 חודשים

 פריים + 3.25%

פריים + 2.75%

עד 120 חודשים

 פריים + 4.25%

פריים + 3.25%

עד 144 חודשים

 

פריים + 4.25%

 

עד 80,000 ₪

תקופת ההלוואה

לקוחות  הבנק ולקוחות שאר הבנקים

עד 60 חודשים

פריים + 2%

 

.

עבור לתוכן העמוד