בנק יהב - הלוואות לעובדים וגמלאים

סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת או מעבירי משכורת לבנק

עד 30,000 ₪ 

עד 24 חודשים

פריים

100,000 ₪   עד 120 חודשים פריים + 0.5%

 

סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

אחוז הריבית
ללקוחות שאינם בבנק יהב

60,000 ₪   

עד 72 חודשים

פריים + 1%

 

 

עבור לתוכן העמוד