בנק מזרחי טפחות

  הלוואה לאזרחים ע"צ

סכום ההלוואה

תקופת ההלוואה

אחוז ריבית
לקוחות כל הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

שיטת ההחזרים

 עד 50,000 ש"ח  עד 36 חודשים  פריים + 1.25%  פריים + 0.25%  הוראת קבע
 עד 50,000 ש"ח  עד 48 חודשים  פריים + 1.50%  פריים + 0.50%  הוראת קבע
 עד 50,000 ש"ח  עד 60 חודשים  פריים + 2.00%  פריים + 1.00%  הוראת קבע

 * ניתן לקבל הלוואה עד 100,000 ₪ באותם תנאים של הטבלה הנ"ל, אך ללא אפשרות מתן הלוואה
   משלימה.

 הלוואת השלמה עד 30,000 ש"ח נוספים: 

תקופת ההלוואה

אחוז ריבית
לקוחות כל הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

שיטת ההחזרים

 עד 24 חודשים  פריים + 2.95%  פריים + 0.95%  הוראת קבע
 עד 36 חודשים  פריים + 3.1%  פריים + 1.1%  הוראת קבע
 עד 60 חודשים

-

 פריים + 1.9%  הוראת קבע
 הערות: העובד יהיה פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות.

עבור לתוכן העמוד