שי ליום האישה

 

בהתאם להחלטת מזכירות הארגון והמלצת הועדה למעמד האשה, אחת לשנה יערך ארוע מרכזי לכלל עובדות צה"ל. 

ממונה רווחה ותרבות יפנה למרכז תע"צ בסוף כל שנה, ע"מ לקבל רשימת עובדות צה"ל מעודכנת נכון לדצמבר של אותה שנה. 
במהלך חודשי האביב  יתקיים אירוע מרכזי לכלל העובדות ובמהלכו יחולק שי למשתתפות האירוע.

 

כל עובדות צה"ל שתשתתפנה באירוע זכאיות ליום תמורה מלא ע"ח המערכת.

ארוע יום האישה לשנת 2015

26/07/2015
עבור לתוכן העמוד