בנק לאומי לעובדים וגמלאים

הלוואה עד 150,000 ש"ח לעובדים

תקופת ההלוואה

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

אחוז הריבית ללקוחות כל הבנקים

עד 60 חודשים

פריים + 0.5%

פריים + 1.75%

עד 72 חודשים

פריים + 0.9%

פריים + 2.25%

עד 84 חודשים

פריים + 1.75%

פריים + 3.25%

 

הלוואה עד 75,000 ש"ח לגמלאים

תקופת ההלוואה

אחוז הריבית
ללקוחות כל הבנקים

אחוז הריבית
לבעלי חשבון משכורת
או מעבירי משכורת לבנק

עד 48 חודשים

פריים + 0.95%

פריים + 2.45%

עד 60 חודשים

פריים + 1.5%

פריים + 2.95%

 

עבור לתוכן העמוד