בנק דיסקונט - הלוואות לעובדים וגמלאים

הלוואה למצטרפים חדשים - עובדים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה)

סכום ההלוואה

תקופת
ההחזר

 ריבית

 30,000 ש"ח  עד 36 חודשים  פריים + 0.2%
60,000 ש"ח עד 60 חודשים  פריים + 1.5%

 

הלוואה לעובדי צה"ל וגמלאים - לקוחות שאינם בבנק דיסקונט

 

סכום ההלוואה

תקופת
ההחזר

ריבית

עד פי 5 מגובה המשכורות ועד 60,000 ש"ח  עד 60 חודשים פריים + 3%

 

הלוואה ללקוחות קיימים - עובדים וגמלאים

 

סכום ההלוואה

תקופת
ההחזר

ריבית

עד פי 5 מגובה המשכורות

ועד 100,000 ש"ח

 עד 60 חודשים  פריים + 2%

 

 

עבור לתוכן העמוד