אירועים

15.06.2017

לראשונה ! ארוע ארצי לילדי עובדי צה"ל

אירוע שלישי

חמישי   15.06.2017

החל מהשעה 18:00

ספארי, רמת-גן

לרכישה

שתף אירוע

22.06.2017

לראשונה ! ארוע ארצי לילדי עובדי צה"ל

שלום כיתה א

לראשונה השנה מקיים ארגון עובדי צה"ל ארוע ארצי לילדי עובדי צה"ל העולים לכיתה א הארוע יתקיים בספארי ברמת-גן ויכלול: יור מודרך, ביקור בספארי לילה, ארוחת ערב שי לכל ילד - תיק אורתופדי איכותי אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי

חמישי   22.06.2017

החל מהשעה 18:00

ספארי, רמת-גן

לרכישה

שתף אירוע

11.07.2017

אירוע שני

   11.07.2017

לרכישה

שתף אירוע