צוות הארגון

תפקיד שם טלפון כתובת דוא"ל
מזכירת הארגון רונית רם 03-6921482 - שלוחה 0 ronitza@histadrut.org.il
מנהלת הכספים והמלגות צביה סעדי 03-6921482 - שלוחה 2 zvias@histadrut.org.il
מנהלת פרוייקטים הילה פרום 03-6921482 - שלוחה 3 hilaf@histadrut.org.il
ראש תחום הרווחה ניסים לוי 03-6921482 - שלוחה 4 nisiml@histadrut.org.il
מנכ"ל הארגון אדיר פרידמן 03-6921482 - שלוחה 5 adirf@histadrut.org.il
מ"מ יו"ר הארגון דורון ויזל 03-6921482 - שלוחה 6 doronv@histadrut.org.il
מנהלת לשכת יו״ר הארגון אסנת הדר 03-6921482 - שלוחה7 zahalwork@histadrut.org.il