הלוואות גמלאים

הלוואות ייחודיות לגמלאי עובדי צה"ל בתנאים מועדפים.

במסגרת השירות לרווחת הפרט, ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם עם מספר בנקים ומאפשר הלוואות לגמלאי עובדי צה"ל בתנאים מועדפים.
הלוואות בנקאיות הינן הלוואות שקליות הניתנות מכספי בנקים עימם קיימים הסדרים עבור עובדי וגמלאי צה"ל.
ההלוואות הן על בסיס ריבית פריים (דהיינו אינן צמודות מדד). עם שינוי בריבית הפריים ישתנה ההחזר החודשי בגין תשלום הלוואה.

סכום ההלוואה נע בין 30,000 ₪ - 100,000 ₪ .
אחוז הריבית ופריסת התשלומים משתנים מבנק לבנק – למקבלי ולמעבירי משכורת וללקוחות שאר הבנקים ומתעדכנים באתר הארגון מעת לעת.

ההלוואה הינה באחריותכם , אין במתן טופס ההפניה להלוואה ע"י הארגון, תחליף למידע ובדיקות הבנק בנושא כושר ההחזר של הלווה,  אישור ההלוואה הינו עפ"י שיקול דעתו המוחלט של הבנק. 

יש להגיע לבנק עם הפנייה, תלוש משכורת, תעודת גמלאי עובד צה"ל / תעודת זהות.

שירות זה ניתן אך ורק לגמלאים חברי הסתדרות. 

לקבלת הפנייה-  בחר בנק רצוי

אינך חבר הסתדרות ?  באפשרותך להצטרף כחבר ולהינות מהטבות נוספות- הכנס באתר זה  לרווחה - הצטרפות להסתדרות. 

גמלאי שאינו חבר הסתדרות יפנה למזכיר האזורי לקבלת  הפנייה להלוואה.

שים לב !!!

אין  להקליד את הסיפרה 0 בתחילת מספר תעודת הזהות 

תאריך לידה :  יש להקליד בשיטה  זו  00/00/0000