אינך חבר הסתדרות ולכן לא ניתן לקבל הפנייה לבנק באמצעות האתר, עליך לפנות למזכיר האזורי
במידה והנך מעוניין להצטרף להסתדרות וליהנות מהטבות ? הכנס לאתר - תרבות ופנאי - הצטרפות להסתדרות