מדיה

ביולוג ימי

דקה לשמונה - א.ע.צ

צוללות

דקה לשמונה - א.ע.צ

טנקים

דקה ל-8 - א.ע.צ

משגרים

דקה לשמונה - א.ע.צ

חיל אויר

דקה לשמונה - א.ע.צ

8200

דקה לשמונה - א.ע.צ

מודיעין - יחידה טכנולוגית

דקה לשמונה - א.ע.צ

כימאית

דקה לשמונה - א.ע.צ.

מטפסי רום

דקה לשמונה - א.ע.צ.

דקה ל-8 - רחפנים

פה יהיה מעט טקסט אודות הסרטון, בכמה מילים קצרות