מוקד עצמ"ה

המוקד הוקם במרכז תע”צ כצורך בשיפור השירות הניתן לאוכלוסיית עובדי צה”ל, תוך קיצור וייעול תהליכי עבודה.
הקו המנחה במוקד הינו מתן שירות מיטבי לע”צ, בזמינות גבוהה, באמינות ובמקצועיות.
המוקד פועל בשיתוף פעולה עם המדורים במרכז תע”צ תוך יצירת מחויבות הדדית למען מתן שירות מיטבי לפונים.

טל': 03-6553700 או עצמ"ה: 9842*