מלגות

מלגות ילדי העובדים: ארגון עובדי צה"ל מאפשר לעובדים זכאים להגיש בקשה למלגה עבור לימודי ילדיהם. מלגה - השתתפות הארגון בעבור כל ילד בנפרד המופיע במאגר העובדים במרכז תע"צ. אוכלוסייה זכאית - (יקבע מידי שנה). עובד צה"ל שהחל עבודתו לפני 1.7.16 והשלים 6 חודשי עבודה ב-1.1.17 . עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות. שנתוני ילדים זכאים וסכום המלגה: (יקבע מידי שנה). ילדים עד גיל 18 ( שנתונים זכאים)- 900 ₪ . לימודים על תיכוניים וחינוך גבוה עד גיל 28- 1300 ₪ . נוהל הגשת בקשה:

  • ילדים עד גיל 18 ( שנתונים זכאים)- ההזנה מתבצעת באופן אוטומטי ,אין צורך להגיש בקשה.
  • לימודים על תיכוניים וחינוך גבוה- העובד נדרש להגיש בקשה באמצעות ועד העובדים ביחידה.
  • בטופס הבקשה יש להקפיד על רישום מלא של שכר הלימוד השנתי ויתר הפרטים הנדרשים.
  • יש לצרף לבקשה אישור לימודים בציון גובה שכר לימוד שנתי, קבלה על תשלום(סכום מינימלי לקבלה 1,300 ₪ ולא יותר מ- 25% משכר הלימוד.), ניתן להציג תדפיס בנק בציון ניכוי התשלום למוסד כתחליף לקבלה.
  • טופס הבקשה מופיע באתר הארגון.
מועד ואופן ביצוע התשלום: התשלום מוזן ע"י הארגון לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ. מועד התשלום הינו בחודש מרץ בכל שנה .