הלוואות

הלוואות ייחודיות לאזרחים עובדי צה"ל בתנאים מועדפים.

במסגרת השירות לרווחת הפרט, ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם עם מספר בנקים ומאפשר הלוואות לעובדי צה"ל בתנאים מועדפים.
הלוואות בנקאיות הינן הלוואות שקליות הניתנות מכספי בנקים עימם קיימים הסדרים עבור עובדי צה"ל.
ההלוואות הן על בסיס ריבית פריים (דהיינו אינן צמודות מדד). עם שינוי בריבית הפריים ישתנה ההחזר החודשי בגין תשלום הלוואה.

סכום ההלוואה נע בין 30,000 ₪ - 150,000 ₪ .
אחוז הריבית ופריסת התשלומים משתנים מבנק לבנק – למקבלי ולמעבירי משכורת וללקוחות שאר הבנקים ומתעדכנים באתר הארגון מעת לעת.

ההלוואה הינה באחריותכם , אין במתן טופס ההפניה להלוואה ע"י הארגון, תחליף למידע ובדיקות הבנק בנושא כושר ההחזר של הלווה,  אישור ההלוואה הינו עפ"י שיקול דעתו המוחלט של הבנק. 

יש להגיע לבנק עם  הפנייה, תלוש משכורת ותעודת עובד צה"ל.

לקבלת הפנייה-  בחר בנק רצוי

 שים לב !!!

אין  להקליד את הסיפרה 0 בתחילת מספר תעודת הזהות 

תאריך לידה :  יש להקליד בשיטה  זו  00/00/0000