הלוואות

הלוואות ייחודיות לאזרחים עובדי צה"ל וגמלאים בתנאים מועדפים.

הלוואות בנקאיות

במסגרת השירות לרווחת הפרט, ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם עם מספר בנקים ומאפשר הלוואות לעובדי צה"ל בתנאים מועדפים.
הלוואות בנקאיות הינן הלוואות שקליות הניתנות מכספי בנקים עימם קיימים הסדרים עבור עובדי וגמלאי צה"ל.
ההלוואות הן על בסיס ריבית פריים (דהיינו אינן צמודות מדד).
עם שינוי בריבית הפריים ישתנה ההחזר החודשי בגין תשלום הלוואה.
מטרת ההלוואה- לכל מטרה, בהתאם לשיקול הדעת ויכולת ההחזר של העובד. יש להצטייד בתלוש משכורת.
מימוש ההלוואה הינו על ידי קבלת הפנייה מהמזכיר האזורי ומאושרת ע"י הארגון לבנק שהעובד מעוניין, ניכויים בגין ההלוואה – מבוצעים ישירות דרך תלוש השכר או באמצעות הוראת קבע (תלוי באיזה בנק).


הבנקים שנמצאים כרגע בהסדר עם הארגון:

  •  בנק אוצר החייל
  •  בנק הפועלים
  •  בנק יהב
  •  בנק לאומי
  •  דיסקונט
  •  מזרחי טפחות

סכום ההלוואה נע בין 30,000 ₪ ועד 150,000 ₪ .
אחוז הריבית ופריסת התשלומים משתנים מבנק לבנק – למקבלי משכורת/מעבירי משכורת וללקוחות שאר הבנקים.

הלוואות נוספות ניתן לקבל גם באמצעות:

  •  1. מרכז תע"צ
  •  2. חברת הביטוח מנורה מבטחים

עדכון בדבר שינוי ריבית והסכמים נוספים יפורסמו באתר הארגון.