צור קשר

כתובת למשלוח מכתבים:

בית ההסתדרות החדשה, רח' ארלוזורוב 93, תל-אביב 62098

פקס: 03-6912478

דואר אלקטרוני לשליחת מיילים אישיים: zahalwork@histadrut.org.il