תעודת גמלאי

תעודת גמלאי

ארגון עובדי צה"ל, מנפיק תעודת גמלאי לכל גמלאי הארגון.
התעודה מאפשרת זיהוי מהיר ונוח של הגמלאי באירועים השונים.

על מנת לקבל תעודת גמלאי נדרש לשלוח את פרטי המבקש: שם, מספר תעודת זהות, תמונת פספורט וכתובת מגורים למשלוח התעודה, אל המזכיר האזורי או אל מזכיר הגמלאים במשרדי ארגון עובדי צה"ל (רח' ארלוזרוב 93, תל אביב).

הזמנת תעודת גמלאי