בדיקות תקופתיות

בדיקות תקופתיות

עובד זכאי להיעדר ממקום עבודתו עד חצי יום עבודה, למעט מקרים חריגים שאושרו ע"י מרכז תע"צ, לטובת ביצוע בדיקות תקופתיות

קיימים 5 מכונים בהסדר לבדיקות תקופתיות:

  1. מכון מלר"מ - ביה"ח איכילוב, ת"א 03-6973716
  2. מכון מדיסטון - ת"א, ירושלים, חיפה וב"ש 03-5207455  *מרכזיה משותפת לכל המכונים

עובד יכול לבחור באחד מהמכונים הנ"ל כראות עיניו.

השתתפות העובד בעלות הבדיקה - 60 ₪.  (עלות הבדיקה למערכת כ 600 ₪)

זכאות :

עובדים מעל גיל 40 עד 54 – אחת ל 3 שנים.

עובדים מגיל 55 ומעלה – אחת לשנתיים.

זמן הבדיקה עד כחצי יום עבודה ע"ח המעסיק. (במקרים חריגים של הגעה ממקומות רחוקים למכון הבדיקה, יש לבקש אישור מרכז תע"ץ לזמן בדיקה ארוך יותר).