בדיקות תקופתיות

בדיקות תקופתיות

עובד זכאי להיעדר ממקום עבודתו עד חצי יום עבודה, למעט מקרים חריגים שאושרו ע"י מרכז תע"צ, לטובת ביצוע בדיקות תקופתיות

קיימים 5 מכונים בהסדר לבדיקות תקופתיות:

  1. מ.ב.ת. נהריה - 04-9107686
  2. מ.ב.ת. אסף הרופא (צריפין - 08-9779981
  3. שיב"ת שיבא (תל השומר) - 03-5302018
  4. מלר"ם ת"א - 03-6973716
  5. מדיסון - 03-5207477

עובד יכול לבחור באחד מהמכונים הנ"ל כראות עיניו.

השתתפות העובד בעלות הבדיקה - 60 ₪.  (עלות הבדיקה למערכת כ 600 ₪)

זכאות :

עובדים מעל גיל 40 עד 54 – אחת ל 3 שנים.

עובדים מגיל 55 ומעלה – אחת לשנתיים.

זמן הבדיקה עד כחצי יום עבודה ע"ח המעסיק. (במקרים חריגים של הגעה ממקומות רחוקים למכון הבדיקה, יש לבקש אישור מרכז תע"ץ לזמן בדיקה ארוך יותר).