ביטוחים

ביטוח בריאותביטוח רכב לעובדי צה"ל | ביטוח שיניים |

 

סוכנות הביטוח "פוליביט", הנותנת שירות לארגון עובדי צה"ל נבחרה לאחר הליך יסודי בהובלת היועצים של הארגון ובאישור מזכירות ארצית וועדת הביטוח של הארגון.

פוליביט הינה סוכנות ביטוח הפועלת בפריסה ארצית, עם ותק של מעל 30 שנים בשוק הביטוח ומונה כ-40 עובדים,הפועלים ב-4 סניפים ברחבי הארץ.

פוליביט מתמחה בליווי גופים ארגוניים גדולים, ביטוחי פרט, תוך שמירה על קשר אישי עם המבוטח הבודד.

פוליביט מספקת מענה ופתרונות למרבית צרכי הביטוח של המבוטח, תוך שימת דגש גדול על הפיתוח הטכנולוגי בחברה על מנת לספק מענה מהיר ואיכותי לכלל מבוטחיה. על לקוחותיה המוסדיים נמנים בין היתר ארגון עובדי צה"ל, חברת החשמל, עיריית חיפה, מספנות ישראל, המכון לחקר ימים ואגמים ועוד.

להצטרפות לביטוח ולקבלת שירות "פוליביט סוכנות לביטוח"

כתובת: כינרת 3, ב.ס.ר ,בני ברק, טלפון: 03-5168600 , פקס: 073-7682846
אתר :www.polibit.co.il, דוא"ל :info@polibit-ins.co.il

 

פוליסת ביטוח חיים (הדדי) לעובדי צה"ל

הארגון משתתף בכ-50% מעלות הפרמיה לעובד!
ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם עם חברת "מגדל" לביטוח חיים קולקטיבי עבור עובדי צה"ל ובת/בן זוג שיבחרו להצטרף לתכנית.
גיל הצטרפות מינימאלי הינו 18 ועד גיחל מקסימלי לביטוח 67.


עיקרי הכיסוי: (הביטוח נותן מענה ל-3 מקרים):
1. ביטוח חיים- במקרה של פטירת עובד.
2. ביטוח חיים- במקרה של פטירת בן/בת זוג.
3. יציאה לנכות צמיתה (מוחלטת ותמידית) .

גובה הפרמיה המשולמת ע"י העובד (נכון לשנת 2017):
1. פרמיה הכוללת לעובד לשנה הינה 363 ₪ ומחולקת ל-12 תשלומים, דהיינו 30.33 ₪ לחודש.
2. הרמיה הכוללת לבת/בן זוג לשנה הינה 70 ₪ ,דהיינו 5.83 ₪ לחודש.
3. פרמיה שנתית לעובד לבת/בן זוג הינה 433 ₪ .
4. הכיסויים וכן גובה הפרמיה משתנים ומתעדכנים מעת לעת באתר הארגון.

חשיבות הביטוח:
הביטוח הינו קולקטיבי, דהיינו ככל שמספר המבוטחים גדול יותר ,יוכל הארגון , בשנים הבאות לדרוש להפחית את עלות הפרמיה שמשלם העובד.
חשיבות הביטוח הינה לעובד ולבני משפחתו !

כתב מינוי מוטבים:
מוטב הוא אדם שהמבוטח קבע שהוא ייהנה מתגמולי פוליסת הביטוח, במקרה בו תקום זכאות ביטוחית למבוטח.
בעת הצטרפות לביטוח חיים יש להגיש טפסי כתב מינוי למוטבים למקרה ביטוח-הטפסים נמצאים
באתר הארגון בכתובת www.ovdayzahal.org.il
בטופס כתב מינוי מוטבים יש לציין פרטי המוטב כולל מספר תעודת זהות וכן לציין את החלק היחסי באחוזים שיזכה לו כל מוטב. את הטופס יש להעבירו לחברת "מגדל" למספר פקס 03-5637568/03-9201020.

כיצד לבחור ולעדכן את המוטבים בביטוח החיים
לידיעתכם , נקבע בפסיקה של בתי משפט לענייני משפחה כי במידה וקיימת סתירה בין מוטבי הפוליסה כפי שרשום בחברת הביטוח, לבין הצוואה הרי שהפוליסה גוברת,חברת הביטוח אינה מחויבת למוטבים שאינם מופיעים בפוליסה, דהיינו קביעת מוטבים בפוליסה לביטוח חיים יכולה לגבור על הוראת צוואה.
1. במידה ובעל הפוליסה לא הגדיר מוטבים כלל, הרי שמוטבי הפוליסה יהיו יורשיו החוקיים לאחר אישור בית משפט.
2. לציון שם המוטב ישנה חשיבות- במקרה של מות המבוטח, יכולים המוטבים לדרוש את כספם ע"י הצגת תעודת פטירה בלבד וללא צורך בצו ירושה נבית משפט.
3.זכותו של המבוטח למנות או לבטל מוטב אינה מותנית בהסכמת המוטב או בידיעתו.
4. המלצה חשובה אחרונה- יש לבדוק את רשימת המוטבים מעת לעת, ולוודא כי המוטבים הנכונים הם אלה אשר המבוטח בחר למנות .
* לכל שאלה והבהרה – מוקד טלפוני פוליביט – 03-5168600

בחירת מוטבים - עובד צהל

בחירת מוטבים על ידי בן בת זוג

עובדי צהל חוברת בריאות חדשה

שירות מלווה מומחה

1. סל הבריאות הממלכתי רחב ומגוון.עם זאת לא תמיד יכול להעניק את הפתרון הכולל והמהיר ביותר.
2. לפיכך ארגון עובדי צה"ל כרת הסכם לביטוח בריאות קוקטיבי עבור עובדי צה"ל ובת/בן זוג וילדיהם שיבחרו להצטרף לתוכנית, עם חברת "מגדל".
3. ביטוח בריאות פרטי מהווה פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. ביטוח בריאות פרטי מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים.

ביטוח בריאות בסיסי (במימון מלא של הארגון) עקרי הכיסוי הינם:
1. השתלות (מורחב)- עד 4,500,000 ₪ .
2. טיפולים מיוחדים וניתוחים בחו"ל (מורחב)- עד 1,000,000 ₪ .
3. תרופות מחוץ לסל הבריאות- עד 4,000,000 ₪ . השתתפות עצמית 250 ₪ לחודש לתרופה (בטל במקרה של 5,000 ₪ הוצאה חודשית או יותר).
4. טיפולים רפואיים מחוץ לסל הבריאות והשב"ן- עד 100,000 ₪ .
5. החזר השתתפות עצמית לביצוע ניתוח בשב"ן.

ביטוח בריאות מורחב –(מסובסד ע"י הארגון) עקרי הכיסוי הם:
בדיקת אבחון והתייעצות אצל מומחים
1. התייעצות עם מומחים.
2. בדיקת אבחון.
3. בדיקת סקר ורפואה מונעת.
4. חוות דעת רפואית בחו"ל תקרת עלות שנתית-7000 ₪
השתתפות עצמית -20% .


ניתוחים פרטיים (משלים מורחב)
1. השלמת לשב"ן לכיסוי מלא לניתוחים פרטיים.
2. החלמה ושיקום.
3. טיפול חלופי לניתוח.
4. חוות דעת רפואית בחו"ל.

 

מיועד לבעלי שב"ן ומחייב מימוש השב"ן
מוקד ייעוץ רפואי ורופא עד הבית
רופא (כללי ) עד הבית
ייעוץ טלפוני ברפואת ילדים, משפחה, נשים וגריאטריה
ייעוץ טלפוני עם פסיכולוג
רופא עד הבית בהשתתפות עצמית של 20 ₪ לביקור.

 

שירותי רפואה מונעת ואיכות חיים
ייעוץ דיאטטי ותזונה נכונה, הרזיה רפואית, גמילה מעישון, הסדרים במכוני כושר /מאמן כושר אישי ,רפואה משלימה/שירותים רפואיים ייחודיים ומשלימים, אביזרים רפואיים ייעוץ פסיכולוגי, מנוי למשדר קרדיולוגי.
שמירת אחות באשפוז שלא לצורך ניתוח, טיפולי שיקום שלא לצורך ניתוח, כיסויים מיוחדים לילדים, כיסויים מיוחדים להפריה והריון.
רוב השירותים ניתנים כהרחבה לשב"ן וכרוכים בהשתתפות עצמית.

לכל שאלה והבהרה - מוקד טלפוני פוליביט – 03-5168600

ביטוח תאונות אישיות- מסובסד ע"י הארגון
תאונות עלולות להתרחש לכולנו. במקרה של פגיעה גופנית עלול להיפגע, כושר העבודה, באופן זמני או חס וחלילה לצמיתות. אנו בארגון עובדי צה"ל, מבינים את זה ומציעים לכם ביטוח תאונות אישיות המעניק לכם פיצוי במקרה של תאונה .

ביטוח תאונות אישיות כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:
כיסוי למקרה תאונה בה נגרמה למבוטח נכות רפואית.
כיסוי למקרה מוות המבוטח כתוצאה מתאונה.
כיסוי למקרה שבר וכוויה .

עקרי הכיסוי הביטוחי- תאונות אישיות
1. נכות ופטירה כתוצאה מתאונה
2. פיצוי שבועי –בגין תאונה(המתנה 30 יום)- 900 ₪ ותאונה (המתנה 21 יום)-1500 ₪ עד 104 שבועות פיצוי שבועי בגין תאונה
3. פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים.
4. אירועי שבר וכוויה כתוצאה מתאונה- עד 15,000 ₪

לכל שאלה והבהרה - מוקד טלפוני פוליביט – 03-5168600

ביטוח רכב לעובדי צה"ל

הקולקטיב הגדול בביטוח רכב ביותר בישראל הינו החשכ"ל (החשב הכללי) של עובדי המדינה.
לשנת 2017 נבחרה חברת "מגדל" לבצע ביטוחי רכב לעובדי צה"ל באמצעות סוכנות "פוליביט"
עובד צה"ל בעל רכב שירות/מקבל אחזקת רכב יוכל לבחור בהיקף הכיסוי הביטוחי המתאים לו.
התנאים והכיסויים מיטביים ביחס לנהוג בשוק ביטוחי הרכב.
כמו בכל גוף המונה מספר רב שח אנשים, כדאי לנצל ולהשתמש בכוח הקניה על מנת לקבל
תנאים טובים יותר מאילו שהיה ניתן לקבל כאדם פרטי.
ביטוח רכבים לילדי עובדים וגמלאים- יינתנו בתנאים מיוחדים.

לכל שאלה והבהרה - מוקד טלפוני פוליביט – 03-5168600

ביטוח שיניים - קישור לפוליסה

הראל חברה לביטוח בע"מ (לשעבר דקלה חברה לביטוח בע"מ ) נבחרה כחברה שתבטח את עובדי צה"ל ובני משפחותיהם בתוכנית ייחודית, המתמקדת בארבעה תחומים עיקריים:

  • טיפולי שיניים משמרים
  • טיפולי וניתוחי חניכיים
  • טיפולים משקמים
  • אורתודנטיה ושתלים


ההסכם הינו עבור עובדי צה"ל ובני משפחותיהם, גמלאים עובדי צה"ל .

לנוכח תנאי השוק הקיימים, הושגו על ידי הארגון תנאי ביטוח שהינם המיטביים שניתן היה לקבל. גובה הפרמיה וההחזרים שבמסגרת הטיפולים שבהסכם צמודים למדד ומתעדכנים מדי חודש בחודש.

הצטרפות לביטוח שיניים זה תינתן לעובד חדש תוך 60 יום מיום כניסתו לשירות בלבד.

מערכת הביטחון מסבסדת כ-50% מעלות הפרמיה לעובד.


 פוליסת הביטוח תשלח לבית העובד שהצטרף להסדר.

* לכל שאלה והבהרה - מוקד טלפוני פוליביט – 03-5168600


רופא אמון
לארגון עובדי צה"ל רופא אמון אל מול חברת הראל שקביעתו היא זו שתחייב את חברת דקלה ואת חברי הארגון המבוטחים.
רופא האמון –דר' גבריאל פיקר עומד לשרות העובדים במספר אפשרויות התקשרות: ביפר: 050-5226035, פקס: 03-5226623, מייל: pickerg@inter.net.il
ישנה עדיפות בשליחת מייל היות וניתן מידית להצליב נתונים במחשב כולל צילומים.