גמול השתלמות

גמול השתלמות

המשמעות של גמול השתלמות הוא הענקת תוספת שכר פנסיונית לעובד, זאת לאחר ביצוע סדרת קורסים לשעות לימוד .


דרוג צה"לי/אחיד/מקצ"ט (מקצועות טכניים)

זכאי להגיד בקשה לגמול השתלמות :
עובד צה"ל בוגר 11 שנות לימוד לפחות ע"פ תעודות מבית הספר.


שעות נדרשות :

וותק היקף שעות הכשרה(שעות בעלי זיקה למקצוע) היקף שעות העשרה(שעות כלליות) סה"כ
שנה אחת 800 400 1200
עד שנתיים 700 400 1100
עד 4 שנים 600 400 1000
עד 6 שנים 500 400 900
עד 8 שנים 400 400 800
עד 10 שנים 300 400 700
עד 12 שנים 200 400 600
12 שנים ומעלה 100 400 500

 

הבהרות :

 1. וותק בשירות קבע מוכר לצורך גמול השתלמות.
 2. עובדים בעלי תואר- נדרשים לשעות העשרה בלבד.
 3. שעות העשרה יוכרו בתקופה של 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.


הערכים הכספיים הינם :

דרוג צה"לי ודרוג אחיד: 328 ₪
דרוג מקצ"ט א':228 ₪

הערות:

 • במקרה של אובדן תעודת השכלה ניתן להגיש תצהיר נוטריוני בצרוף שאלון כניסה לעבודה (שניתן במרכז תע"צ)
 • יתקבלו קורסים שהיקפם 40 שעות ומעלה בלבד.
 • ניתן להגיש צילום תעודה בצירוף חתימת המפקד/וועד היחידה כנאמן למקור ובנוסף יש לצרף סילבוס לכל קורס.
 • עובד שביצע במסגרת הכשרתו שעות מעשיות – שעות אלו לא יוקרו במכסת שעות לטובת גמול.
 • עובד שביצע קורס שפה זרה, לצורך גמול יוקרו אך ורק 100 שעות.

לצורך המרת שעות כשווה ערך ל-11/12 שנות לימוד יש לפנות למח' השכלת מבוגרים במשרד החינוך בירושלים, רח' על כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים טלפון : 02-5601371/2 .

 

הנחיות להגשת בקשה

 • יש להגיש טופס בקשה מלא כראוי חתום ובכתב יד ברור וקריא. ניתן להוריד הטופס באתר הארגון.
 • אין לשלוח מסמכים מקוריים, אלא העתקים המאושרים כנאמן למקור.
 • למסמכים בשפה לועזית יש לצרף תרגום מוסמך.
 • עובד שסיים 11/12 שנות לימוד ואין ברשותו תעודה המעידה על לימודיו, יוכל להגיש הצהרה בשבועה מנוטריון/עו"ד שאכן סיים לימודיו, תוך פירוט שם ביה"ס, שנות הלימוד והסיבה לכך שתעודה אינה נמצאת ברשותו, בנוסף להצהרה עליו לצרף צילום שאלון כניסה לעבודה.
 • תשלום הגמול יתבצע מתאריך הקורס האחרון/ או מועד התחלת עבודה.


גמול השלמות ב'- לדרוג מקצ"ט

לגמול זה נדרש 400 שעות לימוד ובתנאי שנרכשו בתקופה של עד 5 שנים ממועד הגשת הבקשה. לבקשה יש לצרף אישור גמול א' ותלוש משכורת עדכני.


המרות

עובד המקבל גמול השתלמות ועובר לדירוג אחר, באופן אוטומטי מפסיק לקבל תוספת גמול השתלמות. לצורך המרת התעודה נדרש להעביר לארגון תלוש משכורת וכן אישור גמול א'. את הבקשות יש להגיש לארגון עובדי צה"ל – בכתובת בית ההסתדרות החדשה, ארגון עובדי צה"ל ת"א ארלוזורוב 93 לידי מור, מנהלת גמול השתלמות.
הערך הכספי הינו : 328 ₪.


גמול השתלמות לדרוג טכנאים /הנדסאים

בקשות לגמול השתלמות, יש להגיש עפ"י הר"מ.

מחוז

כתובת

טלפון

מחוז ירושלים

רח' שטראוס 17 ירושלים

02-6233842

מחוז ת"א והמרכז

רח' ארלוזורוב 93 ת"א

03-6921801

מחוז חיפה והצפון

רח' חורי 2 חיפה

04-8610274

מחוז באר שבע והדרום

באר שבע ת"ד 624

08-6463074

מחוז אשדוד ואשקלון

אשקלון שד' בן גוריון 47

08-6751489

אשדוד שבי ציון 13

08-8560411


הנחיות להגשת בקשה:

1. הגשת טופס בקשה חתום ומלא כראוי, בצרוף דיפלומה.
2. אישור חברות בהסתדרות הנדסאים.
3. תעודות הסיום המעידות על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 השנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר 200 מהן בתחום מקצוע הצר.

 

הכשרה אישית מוקדמת כמפורט להלן:

וותק בתחום העסוק או המקצוע

שעות לימוד נדרשות

שעות לימוד מתוכן בעלות זיקה לעסוק או למקצוע

שנה אחת

800

200

עד שנתיים

700

175

עד 4 שנים

600

150

עד 6 שנים

500

125

עד 8 שנים

400

100

עד 10 שנים

300

75

עד 12 שנים

200

50

12 שנים ומעלה

100

25

 

טכנאי לא מדופלם נדרש לצרף:

 1. תעודה ממשלתית המעידה על 12 שנות לימוד.
 2. תעודת סיום המעידה על לפחות 400 שעות השתלמות בעלות זיקה לעיסוק ו/או למקצוע שהסתיימו ב-5 שנים שקדמו למועד ההגשה, כאשר לפחות 200 מהן בתחום המקצועי הצר.
 3. הכשרה אישית מוקדמת כאמור לעיל.
 4. אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים והטכנאים.
 5. אישורים לקורסים מהמחלקה לאישור קורסים לגמול השתלמות שליד משרד החינוך.
 6. אישור מעסיק עדכני ומקורי, בו יציין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה, המועד המוקדם ביותר בו דורגת בדירוג ההנדסאים ותאור התפקיד.
 7. אימות המסמכים למקור, יש להחתים המסמכים המוגדים לוועדה כזהים למקור ע"י מחלקת כ"א במקום עבודתך או ע"י יו"ר מחוז/חטיבה בהסתדרות ההנדסאים.
 8. אישור מרשות ההסמכה המפרט אילו קורסים שימשו אותך לצורך קבלת ההסמכה.( טל' 03-5634226/7).


גמול השתלמות ב'- נדרש לצרף

 1. טופס בקשה חתום ומלא כראוי, בצרוף דיפלומה.
 2. אישור חברות בהסתדרות ההנדסאים.
 3. קורסים בהיקף של 400 שעות השתלמות שהסתיימו ב-5 שנים שקדמו למועד ההגשה ולא שימשו לצורך קבלת גמול ראשון, כאשר 200 שעות מהן בתחום מקצוע הצר.
 4. אישור מעסיק עדכני ומקורי בו יצוין הדירוג בו משולם שכרך, הדרגה ותיאור התפקיד.

פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל עפ"י המחוזות כאמור.

 

גמול השתלמות לדרוג מהנדסים

בקשות לגמול השתלמות, יש להגיש להסתדרות המהנדסים מחלקת גמול השתלמות בכתובת בית ההסתדרות החדשה, ת"א ארלוזורוב 93.
טל' 03-6921885 , 03-6964424

זכאים להגיש בקשות לגמול השתלמות:

כל עובד בעל השכלה אקדמית בהנדסה או במדעי הטבע המועסק במקום עבודה אשר חתום על ההסכם הקיבוצי וההסכם הקיבוצי חל עליו

הערכים הכספיים הינם:

גמול א' כ- 328 ₪
גמול ב':
עד דרגה 40 כ- 328 ₪
בדרגות 43-41 כ-430 ₪
בדרגות 44 ומעלה 430 ₪ או 9% מהשכר המשולב ,הגבוה מבין השניים.

 

קריטריונים:

 • יוכרו לימודים שנסתיימו בתקופה של 5 שנים אחורה למועד הגשת בקשת הגמול לוועדת גמול השתלמות .
 • גמול השתלמות יוגש ע"ס לימודים בהיקף של 400 שעות לימוד פרונטליות.
 • פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל בבית ההסתדרות במרחב ת"א כאמור.

 

גמול השתלמות לדרוג אקדמאים

בקשות לגמול השתלמות ,יש להגיש לוועדת גמול השתלמות לאקדמאים, ההסתדרות במרחב ירושלים רח' שטראוס 17 ירושלים.

לצרף טופס בקשה לגמול השתלמות

 

השתלמויות מזכות בגמול אם נתמלאו התנאים הבאים:

 • ההשתלמות בוצעה במסגרת לימודית.
 • ההשתלמות הייתה בנושאים /תחומים או ענפים שיש בהם לקדם העובד בתחום המקצוע בו מועסק.
 • ההשתלמות בהיקף 400 שעות לימוד פרונטליות או לחילופין כ-240 שעות פרונטליות והכנת פרויקט או עבודת גמר בהיקף של 150 שעות לפחות.
 • ההשתלמות מבוססת על רצף לימודי או תכנית צבירה המבוססת על מספר נושאים, כאשר יש קשר רלוונטי בין הנושאים. לפחות מחצית הנושאים חייבים לעסוק בתחום העיסוק של העובד, ואילו המחצית השנייה בתחום הרחב של העיסוק .
 • בתוכנית הצבירה יוכרו הקורסים אשר היקפם אינו נופל מ-400 שעות לימוד פרונטליות ונמשכו לפחות 5 ימים.
 • לימוד שפות: יאושרו עד 100 שעות לימודי שפה זרה.
 • יוכרו לימודים אשר יסתיימו עד 5 שנים לפני הגשת הבקשה.


פירוט מורחב בנושא ניתן לקבל בהסתדרות במרחב ירושלים במרחב ירושלים כאמור .

 

תוספת הכשרה בסיסית/מורחבת

העובדים הזכאיים: עובדים בעלי תוספת גמול השתלמות א' בדרוגים הבאים:
מחסנאים, מעתדים, אומנים, רב אומן, מנ"ע, בוחנים, בוחן משנה, מנ"ע משנה, -
מנ"ע בנין משנה, מדריך נהיגה, בוחן נשק, בוחן רכב, מנה"ע תעופתיים, תעופי
,עסוקים מיוחדים ודירוגים מקצועיים )בניין, מאחד, מתכת, נהגים, צמ"ה, ענ"ת,
טבחים ודפוס(.
תוקף הזכאות: מ 1/1/2019 .
התוספת :
התוספת בגובה 328 ₪ ומחולקת ל 2 תוספות :
.1 "הכשרה".
.2 "הכשרה מורחבת".
כל אחת מהן תזכה את העובד בסך של 164 ש"ח )סך הכול 328 ,₪
כערכו של גמול השתלמות ב' בדרוגים האחרים( בבסיס השכר, כך שכל
התוספות האחוזיות האחרות יחולו עליהן.
חלוקת התוספת ל - 2 נועדה להקל על העובד כך שניתן לקבל כל אחת -
מהתוספות על בסיס ביצוע שעות השתלמות מעטות יותר ) 2 מנות של 200
שעות לעומת 400 שעות לגמול השתלמות בלי שניתן לפצל(
התוספת הינה פנסיונית ונכנסת לערך שעה , כך שערכם של שכר העידוד ,
הכוננויות, המשמרות, השעות הנוספות והתורנויות גדל בהתאמה.
יודגש כי "תוספות ההכשרה" יובאו בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד
לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 .
תוספת "הכשרה בסיסית" :
עובד אשר מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר, יהיה
זכאי ל"תוספת הכשרה בסיסית" בסכום של 164 ₪ לחודש :
א. מקבל גמול השתלמות א'.
ב. צבר 200 שעות השתלמות בקורסים שבוצעו במוסד מוכר על פי
הרשימה המפורטת והמתעדכנת מעת לעת ע"י האיגוד המקצועי של
הדרוג המנהלי ו/או קורסים שאושרו ע"י המעסיק, מתוכן לפחות
140 שעות השתלמות מקצועיות בנושאים שיש להם זיקה למקצוע
העובד.
ג. למען הסר ספק מובהר כי שעות השתלמות בגינן זכה העובד לגמול
השתלמות א' לא יובאו בחשבון ולא יאושרו ל"תוספת הכשרה".
ד. לצורך צבירת שעות ההשתלמות יילקחו בחשבון קורסים שיבוצעו
החל מיום 01/08/2018 בלבד.
תוספת "הכשרה מורחבת" :
עובד אשר מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן במצטבר יהיה
זכאי ל"תוספת הכשרה מורחבת" בסכום של 164 ₪ לחודש :
א. מקבל תוספת "הכשרה בסיסית".
ב. צבר 200 שעות השתלמות בקורסים חדשים שבוצעו במוסד מוכר
על פי הרשימה המפורטת והמתעדכנת מעת לעת ע"י האיגוד
המקצועי של הדרוג המנהלי ו/או קורסים שאושרו ע"י המעסיק,
מתוכן לפחות 140 שעות השתלמות מקצועיות בנושאים שיש להם
זיקה למקצוע העובד. לצורך צבירת השעות הללו יילקחו בחשבון
קורסים שיבוצעו החל מיום 01/01/2019 בלבד.
ג. מובהר כי שעות השתלמות בגינן זכה העובד לגמול השתלמות א',
ושעות ההשתלמות בגינן זכה העובד ל"תוספת הכשרה בסיסית" לא יובאו בחשבון