גמול השתלמות

טופס גמול השתלמות 2021

 

נוהל הגשת בקשה לגמול השתלמות ותוספת הכשרה בדירוגים המקצועיים

                       דירוג צה"לי/אחיד/מקצ"ט (מקצועות טכניים)

כללי –

המשמעות של גמול השתלמות היא הענקת תוספת שכר לעובד/ת, זאת לאחר ביצוע סדרת קורסים לשעות לימוד

 קיימים שישה סוגי גמול השתלמות:

גמול השתלמות א'

צה"לי/ אחיד/ מקצ"ט

גמול השתלמות ב' 

מקצ"ט

תוספת הכשרה בסיסית (גם בדירוג הצה"לי וגם בדירוג האחיד)

תוספת הכשרה מורחבת (גם בדירוג הצה"לי וגם בדירוג האחיד)

זכאי/ת להגיש בקשה לגמול השתלמות :

עובד/ת צה"ל בוגר/ת 10 שנות לימוד לפחות ע"פ תעודות מבית הספר התיכון.

שעות נדרשות בהתאם לוותק העובד/ת:

וותק

היקף שעות הכשרה(שעות בעלי זיקה למקצוע)

היקף שעות העשרה(שעות כלליות)

סה"כ

שנה אחת

800

400

1200

עד שנתיים

700

400

1100

עד 4 שנים

600

400

1000

עד 6 שנים

500

400

900

עד 8 שנים

400

400

800

עד 10 שנים

300

400

700

עד 12 שנים

200

400

600

12 שנים ומעלה

100

400

500

 

 • וותק בשירות קבע מוכר לצורך גמול השתלמות.
 • שעות העשרה יוכרו בתקופה של 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

הנחיות להגשת בקשה:

 • טופס הבקשה חתום ע"י העובד/ת וועד העובדים, יוגש למזכיר האזורי
 • הטופס יוזן למערכת ממוחשבת "תפנית" ע"י המזכיר האזורי, לאחר שבדק את זכאות העובד/ת.
 • תשלום הגמול יתבצע מתאריך הקורס האחרון/ או מועד התחלת עבודה – המאוחר מבניהם.

 

צרוף מסמכים:

 • טופס בקשה מלא וחתום.
 • צילום תעודת גמר/סיום מאושר ע"י המוסד המלמד + סילבוס, בחתימת המפקד/וועד היחידה כנאמן למקור.
 • אישור משרד החינוך לגמול השתלמות (חגית גרוס) - חובה
 • יתקבלו קורסים שהיקפם 40 שעות ומעלה בלבד.
 • תעודות סיום של משרדים ממשלתיים מוכרים לגמול.
 • קורסים מקצועיים שמתבצעים במסגרת צבאית מוכרים רק שיש להם תעודות גמר עם ציון שעות הלימוד (במידה ואין פרוט אפשר לפנות למופ"ת/מוקד גמול השתלמות לקבל פרוט של הקורס)
 • הנדסאים/טכנאים יכולים להשתמש בשעות הלימוד שלהם לתואר בתנאי שהם בדירוג צה"לי/אחיד (עובדים בדירוג הנדסאים/טכנאים מקבלים את הגמול באגוד הטכנאים/הנדסאים).

אישור השכלה –

 • עובד/ת בוגר/ת 10-12 שנות לימוד ואין ברשותו/ה תעודה המעידה על לימודיו/ה, יוכל/ה להגיש הצהרה בשבועה  מנוטריון/עו"ד שאכן סיים/מה לימודיו/ה, תוך פירוט שם ביה"ס ושנות הלימוד.
 • למסמכים בשפה לועזית יש לצרף תרגום מוסמך.

גמול השלמות ב'- לדרוג מקצ"ט

לגמול זה נדרש 400 שעות לימוד ובתנאי שנרכשו בתקופה של עד 5 שנים ממועד הגשת הבקשה, לבקשה יש לצרף אישור גמול א'.

דירוג צה"לי/ אחיד – תוספת הכשרה

 • תוספת הכשרה בסיסית – נדרשות 200 שעות שהחלו ללמוד החל מ- 1.8.2018, מתוכן 140 שעות בזיקה למקצוע/ לתפקיד.
 • תוספת הכשרה מורחבת- נדרשות 200 שעות שהחלו ללמוד החל מ – 1.1.2019, מתוכן 140 שעות בזיקה למקצוע/ לתפקיד.
 • בהגשת בקשה לתוספת הכשרה יש לצרף את פירוט הקורסים שהגיש/ה העובד/ת בבקשה שלו/ה בגמול א'.

 

מעבר דירוג והמרות

 • עובד/ת המקבל/ת גמול השתלמות ועובר/ת לדירוג אחר, באופן אוטומטי מפסיק/ה לקבל תוספת גמול השתלמות.
 • לצורך המרת התעודה נדרש להעביר למזכיר האזורי טופס בקשה + אישור מעבר לדירוג החדש כולל תאריך ואישור גמול א' בדירוג הישן.

 

וועדת גמול השתלמות –

 • וועדות יתקיימו באופן שוטף במהלך השנה.
 • סיכומי הוועדות יופצו למזכירים ותעודות יישלחו לבית העובדים ע"פ הכתובת הרשומה בצה"ל.
 • עותק התעודות יועבר ע"י הארגון למופ"ת להזנה

אין צורך להעביר שוב דרך גורמי המשא"ן ביחידות!