חופשות

חופשות
מכסת החופשה השנתית של עובד נקבעת לפי דירוגו,דרגתו וותק בעבודה.עובד חודשי,מיום כניסתו לעבודה במערכת הביטחון, וכן עובד יומי (בשנת עבודתו הראשונה)שעבד במערכת הביטחון תקופת עבודה קצרה רצופה הכוללת לפחות 68 ימי עבודה בפועל, ייהנה מחופשת חג בתשלום מלא בכל אחד מהחגים המפורטים להלן:

 • ראש השנה – 2 ימים.
 • יום כיפור- יום אחד.
 • סוכות- יום אחד.
 • שמיני עצרת –יום אחד .
 • פסח (ראשון ואחרון ) יום אחד.
 • שבועות- יום אחד
 • יום העצמאות- יום אחד.
 • וכל יום שיקבע ע"י חוק המדינה כיום שבתון.


ימי בחירה
עובד המוגדר בסעיף 1 לעיל זכאי בנוסף לחופשתו השנתית, ליום חופשה אחד בתשלום מתוך ימי הבחירה הבאים: ערב פסח, יום שחרור ירושלים, כ' בתמוז, תשעה באב, ערב יום כיפור ,הושענה רבה, פורים, ערב סוכות, חג המימונה ,אחד בספטמבר, יום הזיכרון לשואה ולגבורה , יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,ל"ג בעומר, ערב חג השבועות, ערב ראש השנה.


חופשת משפחה
עובד יהיה זכאי ליום חופשה אחד בתשלום לרגל האירועים הבאים:

 • לרגל נישואין של העובד עצמו.
 • הולדת בן/בת לעובד.
 • נישואי בן/בת של העובד .
 • חופשת אבל (8 ימים קלנדריים בתשלום במות עליו קרוב משפחה מדרגה ראשונה ).


חופשת מחלה
במקרה מחלה ידאג העובד להודיע על כך למחלקת כ"א בבסיס/יחידה ,ולהמציא את תעודת המחלה חתומה ע"י רופא.
ימי מחלה בתשלום לעובד חודשי לא יעלו על ימי צבירה, לתקופה שלא תעלה על 8 שנים.
נעדר עובד חודשי מהעבודה מחמת מחלה ליום אחד אינו חייב להמציא אישור כנ"ל זכות מוגבלת ל-2 ימים לא רצופים בשנה


צבירת ימי חופשה
צבירת ימי חופש עד 59 ימי חופשה. ובתנאי שבכל שנה יצא העובד לחופשה שנתית של 7 ימים רצופים לפחות כולל שישי שבת .