לימודים אחרי פרישה

מחקרים חדשים הבודקים את יכולת הלמידה בגיל מבוגר הראו כי אנשים מבוגרים ילמדו טוב יותר כאשר הזמן המוקצב לצורך הלמידה יהיה רב יותר. כלומר, כושר הלמידה יעלה ככל שקצב הלמידה יואט.

נמצא גם שאחד הקשיים של הלומד המבוגר אינו כרוך בחומר עצמו או ביכולתו של הלומד, אלא קשור יותר לתכונה שהיא נחלתם של מבוגרים רבים - הפחד מפני כישלון. אדם מבוגר מאופיין יותר מחברו הצעיר במידת הזהירות שהוא נוקט בהתנהגותו ובנכונותו הפחותה לקחת סיכונים.

אם כך, גם אם השינויים ביכולת הפיזית (כפי שתיארנו אותה בנושא הזיכרון) כתוצאה מהזדקנות, ניתן להקטין אותם ואת משמעותם על ידי הפרדתם מהנושאים החברתיים והסביבתיים.
ניתן לומר כי, אפשר היום ליצור תנאים שבהם אנשים מבוגרים יוכלו ללמוד בהצלחה ובהנאה רבה. אנשים בריאים מסוגלים ללמוד עד גיל מופלג, אולם יש להביא בחשבון שיטות המחייבות אפשרויות למידה מגוונות.