מלגות לילדי עובדים

מלגות ילדי עובדים

ארגון עובדי צה"ל מאפשר לעובדים זכאים לקבל מלגה עבור לימודי ילדיהם.

מלגה - השתתפות הארגון בעבור כל ילד בנפרד המופיע במאגר העובדים במרכז תע"צ.

אוכלוסייה זכאית- (יקבע מידי שנה).
עובד צה"ל שהחל עבודתו לפני 1.7.17 והשלים 6 חודשי עבודה ב-1.1.18 .
עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.

שנתוני ילדים זכאים וסכום המלגה: (יקבע מידי שנה).
ילדים עד גיל 18 (31.12.2016-1.1.2000) - 900 ₪ .
 חינוך גבוה עד גיל 28 ( 31.12.1999-1.1.1990) - 1,300 ₪ .

נוהל הגשת בקשה:

  • ילדים עד גיל 18 (שנתונים זכאים) - ההזנה מתבצעת באופן אוטומטי אין צורך להגיש בקשה.
  • לימודים על תיכוניים וחינוך גבוה - העובד נדרש להגיש בקשה באמצעות ועד העובדים ביחידה.
  • בטופס הבקשה יש להקפיד על רישום מלא של שכר הלימוד השנתי ויתר הפרטים הנדרשים.
  • יש לצרף לבקשה אישור לימודים בציון גובה שכר לימוד שנתי, קבלה בגין תשלום. ניתן להציג תדפיס בנק בציון ניכוי התשלום למוסד כתחליף לקבלה.
  • טופס הבקשה מופיע באתר הארגון.


מועד ואופן ביצוע התשלום:

  • התשלום מוזן ע"י הארגון לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ.
  • מועד התשלום הינו בחודש מרץ בכל שנה .

טופס מלגות ילדים 2018