מלגות לילדי עובדים

נוהל מלגות לימודים לילדי העובדים לשנה"ל תשפ"א 1.10.2020-30.6.2021       בשנת העבודה 2021

 1. אוכלוסייה זכאית :
  • עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני 1.7.2020 והשלים 6 חודשי עבודה ב- 1.1.2021 .
  • עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.9% להסתדרות.
  • ילדי עובדים ילידי 1.1.2003 - 31.12.2019 - זכאות ע"פ שנתון ולא עפ"י כיתת לימוד וע"פ הנתונים הקיימים בצה"ל. (אין צורך בהגשת בקשה). המלגה תוזן אוטומטית.
  • ילדי עובדים ילידי 1.1.1991 - 31.12.2002 (עד גיל 30) - הלומדים לימודים על תיכוניים או לימודים גבוהים  לתואר, במסגרות המוכרות  על- ידי המוסד להשכלה גבוהה כגון: טכנאי (יג'), הנדסאי (יד'), אקדמאי, תעודת הוראה ותואר 2. נדרש להגיש בקשה.
  • עובד שחתם על טופס הרשאה לשימוש במידע שצה"ל מעביר לארגון עובדי צה"ל (לצורך ביצוע התשלום).
 

 

 

 

 

 

 

 1. הנחיות להגשת בקשת מלגה ללימודים על תיכוניים ולימודים גבוהים:
  • טופס הבקשה חתום ע"י וועד העובדים והמזכיר האזורי, יוגש למזכיר האזורי החל מ- 1.1.2021 עד 31.7.2021 (טופס הבקשה מופיע באתר הארגון).
  • בטופס הבקשה יש להקפיד על רישום מלא של שכר הלימוד השנתי וכל הפרטים הנדרשים.

הערה: לא תינתן מלגה בגין לימודי מכינה, לימודי ערב, קורסים מקצועיים וקורס פסיכומטרי.

 1. צירוף מסמכים
  • אישור לימודים לשנת תשפ"א (10/20) בציון פרטי הלימוד הרלוונטיים: גובה שכר הלימוד השנתי, שנת הלימודים וסוג הלימודים.
  • קבלה מקורית סכום מינימלי 1,500 ₪.
  • לקבלה שאינה מקורית - תידרש חתימת וועד העובדים כ "נאמן למקור".   
  • ניתן לצרף תדפיס בנק ו/או תדפיס/אישור המוסד להשכלה בציון ניכוי התשלום למוסד הלימודים כתחליף לקבלה.
 2. גובה המלגות:

ילידי 1.1.2003  - 31.12.2019 -  900 ₪ (לכל ילד).

ילידי 1.1.1991 - 31.12.2002 (עד גיל 30) גובה המלגה הנו 25% מסכום הקבלה ועד 1,500 (לכל ילד)

 1. הערות:

ההזנה מתבצעת ע"פ הנתונים הקיימים בצה"ל.

על כל עובד לוודא רישום מלא של כל הפרטים הרלוונטיים.

כל המלגות יוזנו ע"י ארגון עובדי צה"ל לחשבון הבנק אליו מוזן השכר

 

 

.נוהל+טופס - מלגות ילדים 2021