מלגות לילדי עובדים

מלגות ילדי עובדים

ארגון עובדי צה"ל מאפשר לעובדים זכאים לקבל מלגה עבור לימודי ילדיהם.

מלגה - השתתפות הארגון בעבור כל ילד בנפרד המופיע במאגר העובדים במרכז תע"צ.

אוכלוסייה זכאית- (יקבע מידי שנה).

עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני 1.7.2018 והשלים 6 חודשי עבודה ב- 1.1.2019 .

עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.

שנתוני ילדים זכאים וסכום המלגה: (יקבע מידי שנה).

ילידי 1.1.2001  - 31.12.2017 -  900 ₪ (לכל ילד).

ילידי 1.1.1991  - 31.12.2000 (עד גיל 28) גובה המלגה הנו 25% מסכום הקבלה ועד 1,300 (לכל ילד).נוהל הגשת בקשה:

  • ילדים עד גיל 18 (שנתונים זכאים) - ההזנה מתבצעת באופן אוטומטי אין צורך להגיש בקשה.
  • לימודים על תיכוניים וחינוך גבוה - העובד נדרש להגיש בקשה באמצעות ועד העובדים ביחידה.
  • בטופס הבקשה יש להקפיד על רישום מלא של שכר הלימוד השנתי ויתר הפרטים הנדרשים.
  • יש לצרף לבקשה אישור לימודים בציון גובה שכר לימוד שנתי, קבלה בגין תשלום. ניתן להציג תדפיס בנק בציון ניכוי התשלום למוסד כתחליף לקבלה.
  • טופס הבקשה מופיע באתר הארגון.


מועד ואופן ביצוע התשלום:

  • התשלום מוזן ע"י הארגון לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ.
  • מועד התשלום הינו בחודש מרץ בכל שנה .

נוהל מלגות 2019 + טופס בקשה