קורסים ולימודים אקדמאים

קורסים

עובד הנשלח על ידי יחידתו להשתלמות מקצועית לצורך מילוי תפקידו, במסגרת צה"ל או מחוץ לצה"ל ,תוכרנה שעות ההשתלמות במשך יום העבודה הרגיל כשעות עבודה. עובד כנ"ל יזוכה בתשלום עבור יום עבודה רגיל, בשעות נוספות באם נדרש ובהוצאות נסיעה בתפקיד למקום הקורס(מהן יקוזזו הוצאות הנסיעה הרגילות שלו).

 

לימודים אקדמיים

עובדי צה"ל רשאים ללמוד תוך מילוי תפקידם, אם הגישו בקשה לכך והיא אושרה ע"י הסמכות וע"י מרכז תע"צ.
הקריטריונים לאישור הבקשה הם:

  1. ותק של שנתיים לפחות כאע"צ, במועד פתיחת הלימודים עבורם מבקש העובד אישור.
  2. חוות דעת אחרונה בציון 1 או 2.
  3. לא קיימת עבור העובד חקירת מצ"ח תקפה.
  4. העובד מועסק במשרה מלאה.
  5. המלצה חיובית של מפקדים.


כל אישור הוא לשנת לימודים אחת ולא לכל התואר ולכן הבקשה מוגשת מדי שנה מחדש. עובד שקיבל אישור זה רשאי ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה, במוסדות המסמיכים לתעודת טכנאי /הנדסאי והמוכרים ע"י מרכז להכשרה טכנולוגית או במוסדות המלמדים לימודי תעודה ברמה אקדמית.