קייטנות לילדי עובדים

קייטנות לילדי עובדים

ארגון עובדי צה"ל מאפשר לעובדים זכאים לקבל השתתפות עבור ילדיהם בעלות קייטנות הקיץ (בחודשים יולי ואוגוסט).
ההשתתפות הינה לכל ילד בנפרד המופיע במאגר העובדים במרכז תע"צ.

אוכלוסייה זכאית

  1. עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני 1.1.2019 והשלים 6 חודשי עבודה ב- 1/7/19 .                                                               
  2. ילדי עובד/ת צה"ל שהינם בשנתונים 2007-2018  בהתאם לפרטים כפי במערכות המחשוב של צה"ל.
  3. עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.9% להסתדרות

 סכום המלגה

סכום המלגה (נכון לשנת 2019) יקבע מידי שנה.
ילדים עד גיל 12 – זכאים לסבסוד עד 50% מסך ההוצאה הכספית ועד תקרה של 300 ₪ לכל ילד.


נוהל הגשת בקשה:

  • יש להגיש טופס בקשה לקבלת השתתפות חתום ע"י וועד העובדים.
  • יש לצרף קבלה מקורית על התשלום, בציון שם הקייטנה וגובה התשלום לכל ילד בנפרד.
  • קבלה שאינה מקורית –תידרש חתימת ועד העובדים כ- "נאמן למקור".
  • ניתן לצרף תדפיס בנק, בציון ניכוי סכום התשלום כתחליף לקבלה, במקרה זה יש לצרף אישור מטעם הקייטנה לעניין גובה התשלום לכל ילד בנפרד.
  • מועד אחרון להגשת הטפסים הינו 17 בספטמבר בכל שנה.


מועד ואופן ביצוע התשלום:

התשלום מוזן ע"י הארגון במהלך חודש נובמבר לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ. 

מצ"ב טופס בקשה להחזר השתתפות בקייטנה