קייטנות לילדי עובדים

קייטנות לילדי עובדים

הארגון יסבסד עד 50% מסך ההוצאה לכל ילד ועד תקרה של 500 ₪ לקייטנות המתקיימות בחודשים  יולי-אוגוסט (מחזור אחד בלבד).

אוכלוסייה זכאית

 1. עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני 1.1.2021 והשלים 6 חודשי עבודה ב- 1/7/21 .                                                               
 2. ילדי עובד/ת צה"ל שהינם בשנתונים 2009-2020  בהתאם לפרטים כפי במערכות המחשוב של צה"ל.
 3. עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.9% להסתדרות

 סכום המלגה

סכום המלגה יקבע מידי שנה, נכון לשנת 2021:
ילדים עד גיל 12 – זכאים לסבסוד עד 50% מסך ההוצאה הכספית ועד תקרה של 500 ₪ לכל ילד.


נוהל הגשת בקשה:

 • יש להגיש טופס "בקשה לקבלת השתתפות בקייטנות" הקיים באתר הארגון בכתובת .ovdayzahal.org.il
 • יש להעביר הטפסים באמצעות וועד העובדים אל המזכיר אזורי.
 • באחריות המזכיר האזורי לבדוק הטפסים ולהעבירם במערכת הממוכנת - מערכת לניהול בקשות/הטבות לעובדי צה"ל.

  הערה - במערכת הממוכנת ניתן להעביר רק בקשות שעומדות בתנאי הסף של הנוהל.

  • לטופס יש לצרף קבלה מקורית על התשלום, בציון שם הקייטנה וגובה התשלום לכל ילד בנפרד.
  • קבלה שאינה מקורית - תידרש חתימת וועד העובדים כ-"נאמן למקור".
  • ניתן לצרף תדפיס בנק, בציון ניכוי סכום התשלום כתחליף לקבלה, במקרה זה יש לצרף אישור מטעם הקייטנה לעניין גובה התשלום לכל ילד בנפרד.
  • סכום הסבסוד ישולם לחשבון העובד ועבור ההטבה ינוכה מס כחוק.
 • מועד אחרון להגשת הטפסים הינו 9.9.2021.


מועד ואופן ביצוע התשלום:

התשלום מוזן ע"י הארגון במהלך חודש נובמבר לחשבון הבנק של העובד כפי שמעודכן במאגר העובדים במרכז תע"צ. 

קייטנות ילדי עובדים 2021