שי לאירועי עובדים

ארגון עובדי צה"ל מוקיר את העובדים ומעניק להם שי לציון אבני דרך משמעותיות בחייהם

אוכלוסייה זכאית:
נקבעת עפ"י הרישום במאגר המידע של מרכז תע"צ.

עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.9% להסתדרות

תנאי סף:

  • עובד צה"ל שהשלים 6 חודשי עבודה עד למועד האירוע
  • עובד צה"ל שהינו חבר בהסתדרות קודם למועד האירוע

האירועים בהם זכאי העובד לשי דרך אתר הארגון:

   • הולדת בן/בת
   • בר/בת מצווה
   • חתונת העובד/ת
   • חתונת בן/בת עובד/ת
   • גיוס - זכאות ע"פ גיל (18) בשנת העבודה הרלוונטית ולא לפי הגיוס בפועל

תהליך קבלת השי:

   1. קבלת סמס מהארגון (בכפוף לקבלת דו"ח עדכני ממרכז תע"ץ והגשת בקשה*)
   2. כניסה ללינק "שי לאירועי עובדים" המופיע בתחתית העמוד
   3. בסיום תהליך ההזמנה מערכת האתר תשלח לעובד אישור הזמנה ותיצור קשר לתיאום ואספקת השי

הנחיות לזכאים:

  • *באירוע חתונת בן/בת עובד/ת נדרש להגיש בקשה (ע"ג טופס חתום ע"י וועד העובדים) למזכיר האזורי בצירוף מסמכים רלוונטיים:
   הזמנה לחתונה /תעודת נישואין ומספר ת.ז של הילד/ה.
  • באירועי הולדת בן/ בת, בר/ בת מצווה, גיוס וחתונת עובד/ת - אין צורך בהגשת מסמכים - תתבצע הזנה אוטומטית.
    
   בכל שאלה והבהרה ניתן לפנות למזכיר האזורי.
  •  
  • קישור להזמנת השי