הודעה על שינויים

הודעה על שינויים אישיים

עליך למסור הודעה למחלקת כוח אדם ביחידה בכל שינוי שחל במצבך האישי על מנת לקבל את ההטבות מצה"ל ומארגון עובדי צה"ל .

השינויים הם :
שינוי כתובת , שם ,נישואין/גירושין,בן/ת זוג התחיל/ה או הפסיק/ה לעבוד ,הולדת בן/בת,שינוי תאריך לידה של עובד או של אחד מבני המשפחה,עדכון/שינוי טלפון כולל נייד,דווח על קנייה או מכירת רכב(באם הנך מקבל אחזקת רכב),דווח על שינוי בהוצאות הנסיעה בתחבורה ציבורית .

לתשומת לבך - חובתך לעדכן את הארגון בכל שינוי בפרטיך האישיים, על מנת שנוכל לספק עבורך את תנאי הרווחה המגיעים לך.

בגדי עבודה:
הנך זכאי לקצובת ביגוד על פי הכללים שנקבעו באמצעות מופ"ת, החל משנת עבודתך הראשונה.
ישנן 2 רמות השתתפות שנגזרות מכוח דרוג ודרגה.

  • פרטים נוספים ניתן לקבל באתר צה"ל נט- מרכז תע"צ.