חיפה צ'ק פוסט

שאול יצחק

רכז

כתובת רחוב שלמה בן יוסף 6
שעות פעילות יום רביעי
בין השעות 9:30-12:00
(ייתכנו שינויים בלוח ההרצאות מומלץ להתעדכן מול רכזי המועדון.)
מייל shaul463@gmail.com
פקס
טלפון 050-6573245