קרית אונו

כדורי מנשה

רכז

כתובת ההדר 20
שעות פעילות ימי שני (אחת לשבועיים)
בין השעות: 12:00 - 09:30
(ייתכנו שינויים בלוח ההרצאות מומלץ להתעדכן מול רכזי המועדון.)
מייל m1@kadury.com
פקס
טלפון 054-6288888