אירועים

שלום כיתה א

לראשונה השנה מקיים ארגון עובדי צה"ל ארוע ארצי לילדי עובדי צה"ל העולים לכיתה א הארוע יתקיים בספארי ברמת-גן ויכלול: יור מודרך, ביקור בספארי לילה, ארוחת ערב שי לכל ילד - תיק אורתופדי איכותי אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי