בנק אוצר החייל

סכום הלוואה: עד 150 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים
עד 48 חודשים
עד 72 חודשים
עד 84 חודשים
עד 96 חודשים
עד 120 חודשים
עד 144 חודשים
---
פריים+1.10%
פריים+1.75%
פריים+2.15%
פריים+3.25%
פריים+4.25%
---
פריים+0.4%
פריים+0.55%
פריים+0.85%
פריים+1.25%
פריים+2.75%
פריים+3.25%
פריים+4.25%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה