בנק אוצר החייל

סכום הלוואה: עד 150 א' ₪

לבעלי חשבון בבנק אוצר החייל – ניתן לקבל הלוואה בשיחת טלפון ללא צורך בהגעה לסניף הבנק, מוקד ההלוואות 03-6258256 (רק לעובדים)

פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 24 חודשים
עד 36 חודשים
עד 48 חודשים
עד 72 חודשים
עד 84 חודשים
עד 96 חודשים
עד 120 חודשים
עד 144 חודשים
---
---
פריים+1.10%
פריים+1.75%
פריים+.2.15%
פריים+3.25%
פריים+4.25%
פריים+0.15%
פריים+0.25%
פריים+0.25%
פריים+0.25%
פריים+0.8%
פריים+2.6%
פריים+2.7%
פריים+2.85

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה