בנק אוצר החייל

סכום הלוואה: עד 150 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים
עד 84 חודשים
עד 96 חודשים
עד 120 חודשים
עד 144 חודשים
פריים+2.5%
פריים+3%
פריים+3.25%
פריים+4.25%
פריים+2%
פריים+2.5%
פריים+2.75%
פריים+3.25%
פריים+4.25%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה