בנק אוצר החייל - גמלאים

עד 80 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 2% פריים + 2%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה