בנק דיסקונט - גמלאים

50 א' ש"ח

הלוואה למצטרפים חדשים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה). פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים פריים + 0.2%

60 א' ש"ח

הלוואה משלימה

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 1%

100 א' ש"ח *

* עד פי 5 מהמשכורת ועד 100 א' ש"ח.
ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 2%

60 א' ש"ח *

* עד פי 5 מהמשכורת ועד 60 א' ש"ח.
ההלוואה מיועדת ללקוחות שאינם בבנק דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 3%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה