בנק דיסקונט - גמלאים

50 א' ש"ח

הלוואה למצטרפים חדשים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה)

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים פריים + 0.2%

60 א' ש"ח

הלוואה משלימה

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 1%

100 א' ש"ח *

* עד פי 5 מהמשכורת ועד 100 א' ש"ח.
ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 2%

60 א' ש"ח *

* עד פי 5 מהמשכורת ועד 60 א' ש"ח.
ההלוואה מיועדת ללקוחות שאינם בבנק דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 3%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה