בנק דיסקונט

הלוואה עד 50,000 ש"ח

דיסקונט - הלוואה למצטרפים חדשים עובדים וגמלאים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה) דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים 0.2% + פריים

הלוואה משלימה 60,000 ש"ח

דיסקונט - הלוואה למצטרפים חדשים עובדים וגמלאים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה) דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודש פריים + % 1

עד פי 5 מגובה המשכורות ועד 100,000 ₪

הלוואה ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים - עובדים וגמלאים

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 לחודש פריים + % 2

עד פי 5 מגובה המשכורות ועד 60,000 ₪

הלוואה לעובדי צה"ל וגמלאים – לקוחות שאינם בבנק דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 לחודש פריים +3%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה