בנק דיסקונט

הלוואה עד 50,000 ש"ח

דיסקונט - הלוואה למצטרפים חדשים עובדים וגמלאים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה) דיסקונט. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים 0.2% + פריים

הלוואה משלימה 60,000 ש"ח

דיסקונט - הלוואה למצטרפים חדשים עובדים וגמלאים (עד 3 חודשים מיום העברת המשכורת הראשונה) דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודש פריים + % 1

עד פי 5 מגובה המשכורות ועד 100,000 ₪

הלוואה ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים - עובדים וגמלאים

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 לחודש פריים + % 2

עד פי 5 מגובה המשכורות ועד 60,000 ₪

הלוואה לעובדי צה"ל וגמלאים – לקוחות שאינם בבנק דיסקונט

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 לחודש פריים +3%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה