בנק הפועלים

סכום הלוואה: עד 100 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 47 חודשים
48 – 70 חודשים
71 – 84 חודשים
פריים + 1.15%
פריים + % 1.85
פריים + % 2.25
פריים + 0.6%
פריים + % 1.25
פריים + % 1.7

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה