בנק יהב - גמלאים

30 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים פריים + 0%

100 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 120 חודשים פריים + 0.5%

60 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 72 חודשים פריים + 1%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה