בנק יהב

סכום הלוואה: עד 30 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים
פריים + 0%

סכום הלוואה: עד 60 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 72 חודשים פריים + 1%

סכום הלוואה: עד 100 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 120 חודשים פריים + 0.5%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה