בנק לאומי

סכום הלוואה עד 150 אלף ש"ח(או עד 10 משכורות נטו)

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשיים
עד 48 חודשיים
עד 72 חודשיים
עד 84 חודשיים


פריים + 1.15%
פריים + 1.15%
פריים + 1.85%
פריים + 2.25%
פריים + 0.4%
פריים + 0.6%
פריים + 0.9%
פריים + 1.3%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה