בנק מזרחי - גמלאים

עד 100א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
24 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
פריים + 3.45%
פריים + 3.6%
פריים + 1.2%
פריים +1.4%
פריים + 2%

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה