בנק מזרחי - גמלאים

50 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 36 חודשים
37-48 חודשים
49-60 חודשים
עד 84 חודשים
פריים + 1.25%
פריים + 1.5%
פריים + 2%
פריים + 0.25%
פריים +0.5%
פריים + 1.00%
פריים + 4%

הלוואת השלמה עד 100 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 24 חודשים
עד 36 חודשים
עד 60 חודשים
פריים + 2.95%
פריים + 3.1%
-
פריים + 0.95%
פריים + 1.1%
פריים + 1.9%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה