בנק לאומי - גמלאים

סכום הלוואה: עד 75 א' ₪

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 60 חודשים פריים + 1.85% פריים + 0.9%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה