בנק מזרחי

סכום הלוואה עד 100 אש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
24 חודשים
36 חודשים
60 חודשים

פריים + % 2.95
פריים + % 3.1
פריים + 1.45%
פריים + % 1.6
פריים + % 2.4
מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה