בנק מזרחי

סכום הלוואה עד 100 אש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
24 חודשים
36 חודשים
60 חודשים

פריים + % 3.45
פריים + % 3.6
פריים + 1.2%
פריים + % 1.4
פריים + % 2
מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה