בנק מזרחי

סכום הלוואה עד 100 אש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
24 חודשים
36 חודשים
60 חודשים
84 חודשים
פריים + % 2.95
פריים + % 3.1
פריים + 0.95%
פריים + % 1.1
פריים + % 1.9
פריים+ % 3.75מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה