בנק פועלים - גמלאים

עד 150,000 ₪ לעובדים וגמלאים (עד פי 10 משכורות הנמוך מבניהם)

*הלוואה עד 100 אש"ח
פטור מדמי פתיחת תיק.

* הלוואה מעל 100 אש"ח
75% הנחה מדמי
פתיחת תיק. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 24 חודשים
עד 47 חודשים
עד 72 חודשים
פריים + 0.7%
פריים + 0.9%
פריים + 1.10%
פריים + 0.4%
פריים + 0.6%
פריים + 0.8%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה