בנק פועלים - גמלאים

עד 100 א' ש"ח

תקופת הלוואה אחוז ריבית ללקוחות כל הבנקים אחוז ריבית לבעלי חשבון משכורת
עד 47 חודשים
48-70 חודשים
71-84 חודשים
פריים + 1.15%
פריים + 1.85%
פריים + 2.25%
פריים + 0.6%
פריים + 1.25%
פריים + 1.7%

מלא את פרטיך לצורך בקשת ההלוואה