טופס הגשת מועמדות למשלחת עובדי צה"ל לפולין - חדש בטפסים