נוהל מלגות ילדים 2019

נוהל+טופס - מלגות ילדים 2019

 

 

נוהל השתתפות הארגון במתן מלגות לימודים לילדי העובדים לשנת העבודה 2019

 

 1. אוכלוסייה זכאית :
  • עובד/ת צה"ל אשר החל עבודתו לפני 1.7.2018 והשלים 6 חודשי עבודה ב- 1.1.2019 .
  • עובד צה"ל המשלם דמי חבר 0.95% להסתדרות.
  • ילדי עובדים ילידי 1.1.2001 - 31.12.2017 - זכאות ע"פ שנתון ולא עפ"י כיתת לימוד וע"פ הנתונים הקיימים בצה"ל. (אין צורך בהגשת בקשה). המלגה תוזן אוטומטית.
  • ילדי עובדים ילידי 1.1.1991 - 31.12.2000 (עד גיל 28) – הלומדים לימודים על תיכוניים או לימודים גבוהים  לתואר, במסגרות המוכרות  על- ידי המוסד להשכלה גבוהה כגון: טכנאי (יג'), הנדסאי (יד'), אקדמאי, תעודת הוראה ותואר 2. נדרש להגיש בקשה.
  • עובד שחתם על טופס הרשאה לשימוש במידע שצה"ל מעביר לארגון עובדי צה"ל (לצורך ביצוע התשלום).

 

 

 

 

 

 

 

 1. הנחיות להגשת בקשת מלגה ללימודים על תיכוניים ולימודים גבוהים:
  • טופס הבקשה חתום ע"י וועד העובדים והמזכיר האזורי, יוגש למזכיר האזורי החל מ- 1.1.2019 עד 21.2.19 (טופס הבקשה מופיע באתר הארגון).
  • בטופס הבקשה יש להקפיד על רישום מלא של שכר הלימוד השנתי וכל הפרטים הנדרשים.

הערה: לא תינתן מלגה בגין לימודי מכינה, לימודי ערב, קורסים מקצועיים וקורס פסיכומטרי.

 1. צירוף מסמכים
  • אישור לימודים לשנת 2019 בציון פרטי הלימוד הרלוונטיים: גובה שכר הלימוד השנתי, שנת הלימודים וסוג הלימודים.
  • קבלה מקורית סכום מינימלי 1,300 ₪.
  • לקבלה שאינה מקורית - תידרש חתימת וועד העובדים כ "נאמן למקור".   
  • ניתן לצרף תדפיס בנק ו/או תדפיס/אישור המוסד להשכלה בציון ניכוי התשלום למוסד הלימודים כתחליף לקבלה.
 2. גובה המלגות:

ילידי 1.1.2001  - 31.12.2017 -  900 ₪ (לכל ילד).

ילידי 1.1.1991  - 31.12.2000 (עד גיל 28) גובה המלגה הנו 25% מסכום הקבלה ועד 1,300 (לכל ילד).

 

 1. הערה:

ההזנה מתבצעת ע"פ הנתונים הקיימים בצה"ל.

על כל עובד לוודא רישום מלא של  כל הפרטים הרלוונטיים.

כל המלגות יוזנו ע"י ארגון עובדי צה"ל לחשבון הבנק אליו מוזן השכר