סמינר הנדסאים וטכנאים עובדי צה"ל => לפרטים

מצ"ב פרסום + תוכניה לסמינר מטעם בית ההנדסאי עבוד הנדסאים וטכנאים עובדי צה"ל

לצפייה לחץ על המצ"ב.

סמינר טכנאים הנדסאים 03062018

רישום אצל ישי שוקר , נייד: 058-6667300 באמצעות חברי וועד הטכנאים ביחידות